ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߐߟߌ (ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ) ߺ

0
153

Regard-cittoyen1-218x150ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ

ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߏ

ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ

 ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߐߟߊ߫ ߛߋ߲ߕߊߟߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߕߙߍ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߓߍ߲߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߒߘߐߟߌ ߡߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߜߍߟߍ߲ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

 ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߌ߰ߦߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߙߐ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߛߙߍ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߕߙߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߓߍߦߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫.

 ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߡߊ߬߸ ߡߌ߬ߘߊ߬ߒ߬ߘߐߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߝߍ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߖߐ ߘߌ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫.

ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߂߀߁߅ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߋߟߊ ߓߟߏ߫.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here