߂߀߁߅ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ : ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߌ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

0
278
CENI
CENI

ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߁. ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߘߊ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߟߊ߫. ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߠߌ ߘߐߛߌ߰ ߕߎߡߊ ߡߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊߛߌߟߊ߲ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߏ߲߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here